ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И СИГУРНОСТ В ЕВРОПА

Едномесечна кампания за борба с домашното насилие обучава служителите на реда в България, Румъния и Унгария как да реагират при сигнали за насилие. Агенцията създаде не само ключовата визия, но и наръчник, съдържащ указания за работата на полицията в трите държави при такива случаи.
Слоганът за България е „Насилието започва с викове, но не трябва са завършва с тишина.“ Проектът е финансиран от Организацията за сътрудничество и сигурност в Европа (ОССЕ), с цел повишаване на осведомеността за насилието, основано на пола.