Master of Art film festival

От самото създаване на единствения фестивал за документални филми за изкуството у нас Master of Art, Direct Media Kres стои зад ключовите визии и материалите за всяко едно от 6 издания. Свободата, с която разполагаме при разработването им, ни кара всяка година да се опиваме на надминем себе си и да предложим нещо още по-смело и по-добро от предишната.