16 фев 2021

Като малка започва да свири на акордеон, само защото не могат да ѝ купят пиано, тъй като семейството ѝ с баща военен се мести постоянно от град в град. По-късно ще разбере, че всички тези нови начала, всеки път в нов дом, в ново училище и с нови приятели, ѝ помагат да се адаптира по-лесно

>>> more

10 фев 2021

На 10.02.2021 г ДИРЕКТ МЕДИЯ КРЕС ЕООД стартира изпълнението на проект във връзка с преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ мярка « Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

>>> more