Българския институт по метрология

Чували ли сте за Българския институт по метрология? Съвсем до скоро и ние не бяхме, въпреки значимостта му.
Това е място, което се занимава с мерни единици, с точност. Неща, които не забелязваме, но на които разчитаме, за да оперираме в днешния свят.
Институтът имаше нужда от презентационен филм. С помощта на ROBO успяхме да преведем дейността му на популярен език.