Лотария България

Чрез хиперболизацията само на един предмет, успяваме да покажем на аудиторията неочаквания размер на подаръците в коледния билет на Лотария България.