Заблуди в любовта

Кампания за превенция на домашното насилие, която помага на младите жени да разпознават първите му признаци и която предизвика огромен интерес и широк обществен дебат.