04 юни 2021

Добри

След 20 години прекарани в рекламата, Добри – нашият директор „Стратегия и Бизнес развитие“ се е убедил в 3 неща:

  1. Хората и брандовете имат чувства, затова емоциите никога не трябва да се неглижират.
  2. Хората и брандовете не са съвършени и правят грешки. Ще им бъдат по-лесно простени ако по пътя са се държали човешки и са правили добро.
  3. Перпетомобилета не съществуват. Ако искаш нещо да се случи, трябва да вложиш в него енергия.

В живота Добри намира толкова много интересни неща, че не може да се закачи само към едно от тях. Последното нещо, което истински го кефи са килимите.

 Амбицията му е да трансформира directmedia|KRES в аджайл агенция, която работи под SCRUM и се радва, че резултатите са обнадеждаващи.

фото: Иван Иванов