10 фев 2021

Договор №: BG16RFOP002-2.077-0911-C01

На 10.02.2021 г ДИРЕКТ МЕДИЯ КРЕС ЕООД стартира изпълнението на проект във връзка с преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. Проектът се изпълнява в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ мярка « Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 / Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19»

Договор №: BG16RFOP002-2.077-0911-C01

 Проектното изпълнение ще се реализира в рамките на 3 месеца в периода 10.02.2021 – 10.05.2021 г.

 Общата стойност на проекта е в размер на 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.