16 сеп 2019

След като няколко различни политически и религиозни организации повдигнаха темата за забрана на аборта по желание и неговото криминализиране, Българският фонд за жените поръча мащабно социологическо проучване, с което да провери нагласите на българите по темата. Резултатите от това проучване превърнахме в една мини дигитална кампания по поръчка на БФЖ. Кампанията имаше за цел да

>>> more